Dagexcursie naar de Zwaanhoek en de Bourgognepolder

Categorie
Agenda Afdeling Mandelstreke
Datum
2022-12-11 08:30 - 17:00
Locatie
Kruispunt Meiboomlaan-Lindenstraat
Telefoon
0499 722224
Verantwoordelijke
Philippe Deprez

De Zwaanhoek is van groot belang voor moeras- en weidevogels. Duizenden ganzen komen er overwinteren en grutto en kievit zijn er vrij algemeen. Ze broeden op de percelen waar je natte depressies vindt en een mix van korte en hoge vegetatie. De korte vegetatie hebben ze nodig om hun nesten te maken, terwijl ze met hun lange snavel voedsel verzamelen in de drassige stukken. Zeldzaamheden als baardmannetje, bruine kiekendief en waterral broeden in het riet, en als het niet vriest blijven ze overwinteren.

De Bourgognepolder bestaat uit drassige, voormalige hooilanden, die de laatste jaren als extensieve weiden worden gebruikt. Dit gebied is nog vrij open, een rechtstreeks gevolg van de geschiedenis als broek: een laaggelegen gebied dat in de winter vaak onder water loopt. De grote vochtigheid vereiste een uitgebreid netwerk van grachten en sloten die samen met enkele knotwilgenrijen het landschap opdelen in talrijke, smalle percelen. De typische poldergraslanden zijn rijk aan microreliëf en de vele poelen en natte depressies maken de Bourgognepolder ecologisch bijzonder waardevol.

Afspraak om 8.30 u. op de parking bij het kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in Roeselare voor carpooling (€ 0,10/km) of om 9.15 u. t.h.v. Zwaanhoek 10 in Oudenburg. In de namiddag spreken we af om 13.30 u. op de hoek van de Bourgognestraat en de Eernegemstraat in Westkerke.

 

Inschrijven: https://www.natuurpunt.be/agenda/dagexcursie-naar-de-zwaanhoek-en-de-bourgognepolder-57295

 

 
 

Alle datums

  • 2022-12-11 08:30 - 17:00

Powered by iCagenda