Roeselare, Datum

 

College van Burgemeester en Schepenen

Dienst Omgevingsvergunningen

Botermarkt 2

8800 Roeselare

per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Betreft: OMV_2020154939  - Stad Roeselare nr 2021/246

 

 

Geachte Heer Burgemeester,

Geachte Schepenen,

 

xxx dient bezwaar in tegen bovenstaande omgevingsaanvraag omdat de inplanting van een fastfoodrestaurant onverenigbaar is met de nabijheid van het Bergmolenbos en Sterrebos en wel om volgende redenen:

 

Mobiliteit

In de aanvraag is de in- en uitrit voorzien op de Moorseelse Steenweg vlakbij de Oude Zilverbergstraat. Men noemt dit ‘een nieuwe dynamiek van verkeersbewegingen’ op de site. In de praktijk wordt dit verkeerschaos, want nu is de verkeerssituatie vaak al precair op het kruispunt Moorseelse Steenweg/Oude Zilverbergstraat/R36 in combinatie met het vele vrachtvervoer naar o.a. de site Vanheede.

De verwachte extra verkeersbewegingen worden geschat op haast uitsluitend gemotoriseerd vervoer van 1000 bezoekers/dag! Dit geeft een onaanvaardbaar aanzuigeffect van autoverkeer met alle hinder vandien: luchtkwaliteit, lawaaihinder, risico op ongevallen met andere (zwakke) weggebruikers, …

Er wordt geen rekening gehouden met wandelaars en fietsers, die in toenemende mate het Bergmolenbos ontdekt hebben tijdens Corona.

 

Afvalproblematiek

Fastfood staat gelijk aan heel veel verpakking en dat staat haaks op het beleidsitem ‘5.2 NET RSL’.

De verpakkingen van de afhaalmaaltijden zullen niet op de site blijven, maar verspreid raken over de ganse omgeving (inclusief het bosgebied).

Opruimen van zwerfvuil komt ten laste van de Stad en dus van de gemeenschap, wat ontoelaatbaar is.

Hier wordt ook volledig voorbijgegaan aan de trend van verpakkingsvrij winkelen/consumeren en duurzame oplossingen voor de vermindering van de afvalberg.

 

Inplanting op de site

Op de verschillende plannen voor de ruimtelijke bestemming (gewestplan, APA, GRS, …) is geen expliciete toelating voor nieuwe horecazaken van die omvang voorzien. De aanvraag van een fastfoodrestaurant van die omvang integreert hoegenaamd niet in de omgeving bestemd voor bewoning en reserve groengebied. Bovendien komt deze vestiging vlakbij een aantal wijken met uitsluitend residentiële bewoning, die geconfronteerd zullen worden met toenemende verstoring.

Naast het gebouw komen ook nog opvallende aankondigingsborden en lichtreclame, die in schril contrast staan met het bosgebied vlakbij.

 

Wenselijkheid van een fastfoodrestaurant

De argumentatie van de aanvrager dat er voldoende lokale gebruikers zullen zijn, staat haaks op hun verwachte bezoekerspieken, nl. woensdagnamiddag (= vooral scholieren) en tijdens het weekend. Op dat moment zullen dat niet de werknemers van naburige bedrijven zijn zoals voorgesteld in hun argumentatie.

Roeselare wil inzetten op gezonde voeding en stimuleren van korte keten en stadslandbouw (doelstelling 424). Hoe kan dit rijmen met de opening van een nieuw fastfoodrestaurant?

Ook de bestaande kleinschaliger familiale horecabedrijven langs de R36 en in de buurt van het Sterrebos en Bergmolenbos zullen dit voelen in hun omzet. Hoe wil Stad Roeselare dit verenigen met ondersteuning van lokale handelaars?

 

Een aanvraag voor een fastfoodrestaurant op deze plek druist in tegen alle gezond verstand qua ruimtelijke planning.

En daarom tekenen wij bezwaar aan.

 

Hoogachtend,