!! BLIJF VAN ONS STADSBOS !!    !! BLIJF VAN ONS STADSBOS !!    !! BLIJF VAN ONS STADSBOS !!   !! BLIJF VAN ONS STADSBOS !! 

NOVEMBER - 2016

De Stad Roeselare heeft een verkavelingsvergunning geweigerd voor 15 bijkomende woningen in de Babilliestraat:

De belangrijkste argumenten hierbij zijn :

- De onderliggende bestemmingsvoorschriften 'wonen en landbouw' laten hier slechts beperkt bijkomende bewoning toe. 15 bijkomende woningen is geen beperkte uitbreiding.

 - Daarnaast is het aanleggen van een verkaveling van 15 residentiële woningen niet inpasbaar als een 'enclave' te midden het bosgebied. De niet-inpasbaarheid van deze verkaveling op deze locatie blijkt onder meer uit de onmiddellijke nabijheid van een natuurreservaat en een stadsrandbos, uit mobiliteitsoverwegingen (gelegen aan een onvoldoende uitgeruste landbouwweg), uit de schaal van deze verkaveling (15 ruime loten), uit de woondichtheid (4 woningen/ha binnen de afbakening van het regionaal stedelijk gebied), ...

 - Finaal versterken de bijna  800 ingediende bezwaarschriften tijdens de periode van het openbaar onderzoek bovenstaande motieven.

 Bijgevolg is de huidige aanvraag in strijd met de goede ruimtelijke ordening.

Berichten in de pers:

http://www.focus-wtv.be/nieuws/geen-villas-groene-long-Roeselare

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2820995/2016/08/03/Wouter-Deprez-verzet-zich-tegen-verkaveling-Luxevilla-s-in-plaats-van-stadsbos.dhtml

http://us2.campaign-archive1.com/?u=1a54971855fcb776531181935&id=78aec1e54b&e=f0189802bd

https://roeselare.n-va.be/onderwerpen/voor-n-va-roeselare-bewijst-verkaveling-aan-de-kleiputten-alweer-de-zwaktes-van-de

 

 

!! BLIJF VAN ONS STADSBOS !!    !! BLIJF VAN ONS STADSBOS !!    !! BLIJF VAN ONS STADSBOS !!   !! BLIJF VAN ONS STADSBOS !! 

AUGUSTUS - 2016

 

Beste,

Een verkavelaar heeft recent een vergunning aangevraagd om 3,5 hectare grond te verkavelen. Op de plaats waar normaal het Bergmolenbos verder gerealiseerd zou worden, zouden er dan een aantal villa’s gebouwd worden. Het gaat om de grond van de manege ‘De Kleiputten’ en de boerderij ernaast in de Babilliestraat, goed voor 3,5 hectare. Het openbaar onderzoek loopt nog tot begin augustus. 

Vanuit Natuurpunt Mandelstreke wensen we ons enige stadsbos met enige omvang dan ook te vrijwaren van dergelijk Trojaans paard.

We roepen op tot het massaal indienen van bezwaarschriften, ten laatste op woensdag 3 aug. Ga bij al uw buren langs met de vraag hetzelfde te doen.

We houden jullie via dit kanaal en de website op de hoogte over de verder evolutie van het dossier en stappen die dan kunnen genomen worden.

We rekenen op u

Natuurpunt Mandelstreke


 

Bekijk zeker het protest in de media hierover:

http://www.focus-wtv.be/nieuws/villas-plaats-van-bos-Roeselare

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160728_02402736 

http://www.mandelnieuws.be/index.php/4761-rumbeke-plannen-voor-sjieke-villawijk-in-stadsrandbos

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-roeselare/-kankergezwel-op-groene-long-a2816659/

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-roeselare/groen-juicht-kritiek-op-verkaveling-bergmolenbos-toe-a2819632/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160728_02403205

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/ook-wouter-deprez-roept-op-om-bezwaar-aan-te-tekenen-tegen-verkaveling-in-bergmolenbos/article-normal-231203.html

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160803_02410088?_section=60349454&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middagmail&M_BT=86282113856&adh_i=3389797b8d21f474c5022ac596e72d99&imai

http://www.mandelnieuws.be/index.php/4795-schepvol 

http://newsmonkey.be/article/69933

http://groenroeselare.be/luxevillas_het_stadsrandbos

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160803_02410095

https://www.hoplr.com/Profile/56994/Nieuwsblad-Roeselare

 

http://www.nieuws.be/nieuws/Natuurpunt_razend_plannen_voor_chique_villawijk_in_stadsrandbos_9b1cf1c8.aspx

 

Algemene conclusie van het bezwaarschrift dat Natuurpunt heeft ingediend:

Op elk vlak is deze verkaveling een aanfluiting van elke vorm van goed ruimtelijk beheer en betekenisvolle ruimtelijke ordening. De functie zoals aangegeven in het GRS, afbakening van het stedelijk gebied, namelijk bos, houdt per definitie in dat elke ruimtelijke ingreep die met deze functie van bos, natuur, natuurontwikkeling, stille en deels actieve recreatie niet in overeenstemming is, moet geweerd worden. De geel – rood – gearceerde zone, ingekleurd door het Vlaams Gewest en bestemd voor gebouwen en (landbouw / recreatieve) functies zoals de huidige manege. Indien Vlaanderen (en Roeselare) deze verkaveling evenwel laat doorgaan, is dit een miskleun van je welste en betekent dat er een nieuwe woonkorrel gecreëerd wordt die helemaal niet in overeenstemming is met de omgeving, namelijk Stadsbos. Die woonkorrels zijn nu reeds een pest van het ‘open gebied’ rond Roeselare.

De verkavelaar doet er met scheve argumenten in zijn brochure alles aan om de schijn op te houden dat deze luxe-verkaveling perfect samengaat met de bosomgeving. Een verkaveling accordeert nooit met ‘bos’. Tevens is deze luxe-verkaveling een aanfluiting van elke vorm van sociale integratie en ‘privatiseren’ deze 15 gezinnen, door hun aanwezigheid in het bos, een deel van het stadsbos als sociaal en ecologisch project voor alle mensen die wonen in de ruime regio van Roeselare. Dit is sociaal onaanvaardbaar en niet meer van deze tijd!

Daarom verzetten we ons op een gemotiveerde wijze tegen deze verkaveling middenin het Stadsbos en op een boogscheut van het natuurreservaat de Kleiputten.

Dit gemotiveerd bezwaarschrift van Natuurpunt Mandelstreke werd in naam van de 1000 aangesloten gezinnen en genaamtekend door de voorzitter van Natuurpunt Mandelstreke, vóór 3 augustus afgeleverd aan de bevoegde dienst van vergunningen te Roeselare. Daarvoor wordt een afgestempelde kopie afgeleverd aan de indiener.

Voorzitter Natuurpunt Mandelstreke

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Inspiratie voor persoonlijke argumenten die u kan toevoegen aan een bezwaarschrift indien u standaard bezwaarschrift nog extra kracht wil bijzetten:

 

·         De sociale functie van dit bos vinden wij cruciaal en noodzakelijk om het evenwicht te behouden tussen gezondheid in de ruimste zin  en de toenemende werkdruk en kwaliteit van ons leefmilieu. Toegang tot  een passende omgeving voor onthaasting en ontspanning is voor elke bewoner noodzakelijk 

·         We  worden rond Roeselare-Beveren op versneld tempo ingesloten door wegeninfrastructuur, bebouwing en bedrijventerreinen. Open ruimte wordt hierbij schaars en ruimte voor aanzienlijke en kwaliteitsvolle groenoppervlakte erg beperkt. Groene ruimten als compensatie blijft achterop hinken.

·         Het plannen van een woonwijk in het hart van het enige bos van omvang lijkt op het binnenhalen van een Trojaans paard. Nergens meer rust en ook voor het harmonieus ontwikkelen van natuur en versterking van biodiversiteit in onze stad alweer een dolksteek.

·         In een nabije toekomst komt het verkeersluw maken van de Babilliestraat en het deels afknippen van de straat voor autoverkeer in het gedrang door de geplande villawijk.

·         Toegang tot een passende omgeving voor onthaasting en ontspanning is voor elke bewoner van, maar ook voor wie komt werken in Roeselare een noodzaak.

 

·        

 

Natuurpunt Mandelstreke